Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan muun muassa:

miten H&B Coaching Oy käsittelee yksityishenkilöiden henkilötietoja;
minkälaisia henkilötietoja No1 Health & Beauty Clinic voi kerätä yksityishenkilöiden;
mihin tarkoituksiin No1 Health & Beauty Clinic voi käyttää yksityishenkilöiden henkilötietoja.
yksityishenkilöiden oikeuksista koskien keräämiämme henkilötietoja.

Rekisterin ylläpitäjä
H&B Coaching Oy
Y-tunnus: 3334477-4

Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot
H&B Coaching Oy
Marja Vesikko
info@healthbeauty.fi
Kalevankatu 4 A 5. krs, 00100 Helsinki

Ajanvaraajien asiakasrekisteri

Käytämme Timma-ajanvarausjärjestelmää, joten tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Timma Oy:n tietosuojakäytännöt koskien ajanvaraaja-asiakkaille suunnattua palvelua osoitteessa www.timma.fi tai ajanvaraaja-asiakkaille suunnattua Timma-applikaatiota (ladattavissa App Storesta ja Google Playsta). Edellä mainitusta Timma-ajanvaraussivustosta ja Timma-applikaatioista käytetään yhdessä nimitystä ”Palvelu”. Palvelun kautta asiakas pystyy tekemään Palvelussa viimehetken ajanvarauksia Timman yhteistyökumppaneiden liikkeisiin, vertailemaan palvelutarjontaa sekä tekemään muita Palvelussa kuvattuja toimenpiteitä.

 1. Rekisterin nimi
  Ajanvaraajien asiakasrekisteri (”Rekisteri”)
 2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tausta
  Rekisteriin kerätään Palvelun kautta Timmalle annettuja yksityishenkilöiden henkilötietoja, jotta Palvelu voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Yksityishenkilöt ovat Palvelun käytön osalta Timman asiakkaita tai käyttäjiä (”Asiakas”), mutta Palvelun kautta varattavan ajanvarauksen osalta Timman yhteistyökumppanin asiakkaita.

Asiakkaan henkilötietoja käytetään etenkin asiakkuuden hoitoon, yhteydenpitoon ja suoramarkkinointiin. Tärkein osa asiakkuuden hoidosta liittyy markkinapaikan tarjoamiseen ns. viimehetken ajanvarauksille, jotka ovat Timman yhteistyökumppaneiden tarjoamia vapaita palveluaikoja.

Lisäksi Asiakkaan antamat henkilötiedot välittyvät Palvelun kautta Timman yhteistyökumppanille, jolle Asiakas on tehnyt ajanvarauksen. Timman yhteistyökumppaneina voi olla etenkin kampaamo-, parturi, hyvinvointi-, tai kauneusalan liikkeitä.

 1. Suoramarkkinointilupa
  Mikäli Asiakas on antanut Timmalle suoramarkkinointiluvan, Timmalla on oikeus suoramarkkinointia varten ottaa yhteyttä Asiakkaaseen sähköpostilla, puhelimella, postitse tai muulla sähköisellä viestintävälineellä. Asiakkaalla on oikeus kieltää antamansa suoramarkkinointilupa kaikissa tilanteissa tekemällä ilmoituksen asiasta Timmalle.
 2. Rekisterin sisältö
  Rekisteriin kerätään Asiakkaan ajanvarauksen yhteydessä luovuttamat henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen. Mikäli Asiakas on kirjautunut Palveluun antamalla sähköpostiosoitteen ja salasanan Timmalle, niin tällöin ajanvarauksen yhteydessä Asiakkaalta pyydetään ja kerätään seuraavat ajanvaraustiedot:

Nimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Salasana
Tunniste, joka yhdistää Asiakkaan maksukortin Stripe-palveluun
IP-osoite
Sijaintitiedot (ellei asiakas ole kieltänyt sijaintitietojen antamista)
Jos Asiakas on kirjautunut Palveluun Facebook- tai Google-tunnuksilla, niin tällöin Asiakkaalta kerätään edellä mainittujen tietojen lisäksi:

Tunniste, joka yhdistää Asiakkaan hänen Facebook- tai Google-tiliin.

 1. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
  Henkilötiedot saadaan, kun Asiakas tekee viimehetken ajanvarauksen tai muuten käyttää Palvelua (esim. käyttäjätilin luonnin tai päivittämisen yhteydessä).

Edellä sanotun lisäksi Timma voi kerätä verkkosivujensa käyttäjistä analytiikkatyökalujen avulla käyttäjädataa, kuten IP-osoitteen ja selaimen version. Me Timmassa emme käytä analytiikkatietoja käyttäjän yksilöimiseen, mutta tiedostamme, että osana muuta dataa se voi olla mahdollista liittää yksittäiseen henkilöön. Käsittelemme sitä samoin periaattein kuin henkilötietoja. Timma varaa myös oikeuden käyttää verkkosivuillansa evästeitä, joiden käytön voi kieltää tyypillisesti selaimen asetuksista.

 1. Henkilötietojen luovuttaminen
  Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että ajanvarauksen yhteydessä hänen henkilötietonsa välitetään Timman yhteistyökumppanille, jolle Asiakas on tehnyt Palvelun kautta varauksen. Tässä yhteydessä luovutetaan seuraavat tiedot:

Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Ajanvarauksen tiedot
Asiakasta pyydetään ottamaan huomioon, että edellä luovutetut tiedot voidaan Timman yhteistyökumppanin toimesta yhdistää myös muihin Asiakkaan henkilötietoihin, mikäli Asiakas on luovuttanut itsestään myös muita henkilötietoja Timman yhteistyökumppanille. Tältä osin Asiakasta pyydetään olemaan yhteydessä ja esittämään tietosuojaa koskevat pyyntönsä suoraan Timman yhteistyökumppanille, jolle Asiakas on tehnyt ajanvarauksen.

Timma ei luovuta Asiakkaan henkilötietoja muille kolmansille kuin edellä mainituille Timman yhteistyökumppaneille, joille Asiakas on tehnyt ajanvarauksen.

Edellä sanotun lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

 1. Henkilötietojen siirtäminen
  Timma käyttää Palvelunsa tuottamiseen alihankkijoita, jotka ovat tietosuojalainsäädännön näkökulmasta ns. henkilötietojen käsittelijöitä. Timma voi julkaista verkkosivuillaan lisää tietoa tietosuojakäytännöistään ja Asiakas voi myös olla Timmaan yhteydessä tietosuojaa koskevien kysymysten osalta.

Asiakas suostuu, että hänen henkilötietoja saadaan Timma-palvelun kautta siirtää kolmansille tietojenkäsittelijöille, edellyttäen kuitenkin, että henkilötietojen siirto on toteutettu EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Edellä sanottu sisältää oikeuden siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, edellyttäen kuitenkin, että tietojen siirtoon on kaikilta osin noudatettu EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

 1. Rekisterin suojaus
  Timma on järjestänyt Rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

Ainoastaan Timman työntekijöillä sekä Timman puolesta toimivilla toimeksisaajilla ja heidän työntekijöillään on pääsy Rekisterin sisältämiin tietoihin salassapitomääräysten sitomina.

 1. Tarkastusoikeus
  Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei Rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Timman on samalla ilmoitettava Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin Rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Asiakas, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö Timmalle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

 1. Tiedon korjaaminen
  Mikäli Asiakas havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että Rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on Asiakkaalla oikeus pyytää Timmaa korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.
 2. Tietojen poistaminen
  Voit lopettaa Timma-palvelun käyttämisen koska tahansa poistamalla rekisteröintisi Timma-palvelussa ”Unohda minut” -toiminnallisuudella tai muulla vastaavalla käyttäjätietojen poisto-ominaisuudella. ”Unohda minut” toiminnallisuuden löydät ”Oma tili” sivun ”Tietosuoja”-osiosta. Huomautamme, että poistamalla käyttäjätietosi Timma-palvelusta, tietosi eivät kuitenkaan poistu H&B Coaching Oy asiakastiedoista. Pyydämme tältä osin olemaan suoraan yhteydessä info@healthbeauty.fi tietojesi poistamiseksi.
 3. Muut oikeudet
  H&B Coaching Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.

H&B Coaching Oy sitoutuu oma-aloitteisesti tai Rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään Rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

 1. Evästekäytäntö
  Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka on tallennettu laitteellesi. Käytämme evästeitä parantamaan käyttökokemustasi, markkinointitoimiamme ja analysoimaan sivuston liikennettä. Alla on luettelo palveluista, joiden evästeitä käytämme.

Voit poistaa evästeet selaimen asetuksista seuraamalla ohjeita:

Google Chrome,
Mozilla Firefox,
Apple Safari,
Microsoft Edge
Eväste Käyttötarkoitus
Google Analytics
(Google LLC)
Keräämme tietoja sivuston liikenteen analysoimiseksi. Google Privacy Policy